Home

Cystadleuaeth ffotograffiaeth Heno 2022

22 Mai 2020. Mae'r rhaglen gylchgrawn Heno wedi cyhoeddi enillwyr eu cystadleuaeth ffotograffiaeth - Llŷr Dafydd Evans, sy'n 19 oed o Foelfre, Ynys Môn ddaeth i'r brig yn y categori Oedolion, a Kia-jo Lloyd o Fethel ger Caernarfon fu'n fuddugol yn y categori Dan 16 oed Fri, 02 Oct 2020. Heno. Heno, sgwrs a chân gyda Geraint Rhys a byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth yr hydref. Tonight, we launch our autumn photography competition. 25 o funudau. Gwen. Cyfle i chi gwrdd â beirniad Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yr Haf - Dyma tips funud ola' Llŷr Evans Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. Beirniad Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yr Haf 2020 . Heno S4C. July 23, 2020 · Cyfle i chi gwrdd â beirniad Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yr Haf. Wed, 08 Jan 2020. Heno. Heno, byddwn ni'n edrych ymlaen at Wyl Iris on the Move ac mi fyddwn ni'n lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth y gaeaf. Tonight, we'll be launching our winter.

Y Wasg S4

Fri, 11 Jan 2019. Heno. Heno, byddwn yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth y Gaeaf, yng nghwmni'r beirniad Keith Morris. Tonight, we launch our Winter photography competition with the judge. Heno S4C. 15 February 2017 ·. Aeth Alun Williams i gwrdd â Ruth Clement, enillydd cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Hydref! Cofiwch gystadlu! 2525. Share Dyma'r lluniau wnaeth ennill ein cystadleuaeth ffotograffiaeth. 1af - Dewi Hughes 2il - Sian John 3ydd Llinos Jones Llongyfarchiadau mawr a diolch i bawb am gystadlu Heno S4C January 15, 2015 · 'Rydym wedi lansio ein cystadleuaeth ffotograffiaeth.....POBL yw'r thema felly danfonwch eich lluniau atom i heno@tinopolis.com. Edrych ymlaen i'w gweld nhw

December 10, 2020 · Gwobr arbennig Celt o Sir Benfro . Related Videos. 0:25. Pob lwc i Matthew Rhys heno. Wedi cael ei enwebu am Golden Globe. . S4C wedi cyhoeddi y bydd newidiadau i raglen nosweithiol Heno ym mis Mai. Chwech o sêr Cymru i'w gwylio yn Euro 2020. Byw gyda haemochromatosis, y 'clefyd Celtaidd' Enillwyr cystadleuaeth. Noel Fielding has revealed the sweet story of how former champion of Great British Bake Off and winner of the New Year's special, Rahul Mandal, made a cake for Noel's daughter on her birthday

CYSTADLEUTHAU CELF, LLENYDDIAETH A FFOTOGRAFFIAETH CYNGOR DREF Y FENNI 2020. Thema i bob cystadleuaeth ond ddim Bl.1 a 2: Môr a mynydd (Sea and Mountains) Thema Blwyddyn 1 a 2: Lan y Môr ( The seaside) Rhaid i bob ymgais gael enw'r disgybl, blwyddyn ysgol ac enw'r ysgol ar gefn yr ymgais a'i throsglwyddo i'r Degwm Noel's partner is 39-year-old Radio X presenter Lliana Bird. Lliana has also worked as a writer, actress, podcast host and co-founder of charities including Help Refugees and The Kindly Collective. Gwefan lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Dewch o hyd i Swyddi Cymraeg, Gwasanaethau Cymraeg, Digwyddiadau Cymraeg, Eitemau ar werth, Bargeinion a mwy Cyfyngiadau lefel uwch i reoli'r coronafeirws yn dod i rym o ganol nos heno. 19/12/2020. Cystadleuaeth Ffotograffiaeth - Bywyd yn ystod y Cyfnod Clo yng Nghymru. 05/08/2020. Mae pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth. Nod y gystadleuaeth ffotograffiaeth oedd portreadu'r cyfnod clo trwy lygaid. 'Mond MIS i fynd cyn dyddiad cau ein cystadleuaeth ffotograffiaeth eleni! E-bostiwch eich llun gorau themâu 'Eryri' cyn 30 o Fehefin 2020 am y siawns i ennill gwobrau gwych gan RAW Adventures Dinorwig Distillery Conquer Lake District Elens Castle Hotel: [email protected] /// Just one month to go before the deadline for this year's photo.

31/08/2020 . Hei pawb Cystadleuaeth olaf DD ar ein stories insta felly ewch i gweld sut fedrwch chi ennill bocs llawn nwyddau DD!! Siop Etsy @etsyuk yn cau am byth heno am 9pm Lluniau o atgofion eitemau DD dal yn dod ar y grid trwy'r dydd heddiw! Hi all 1 awr, 58 o funudau. First broadcast: Wed 17th Jun 2020, 22:00 on BBC Radio Cymru 2 Latest broadcast: Wed 17th Jun 2020, 22:00 on BBC Radio Cymru 2. Catrin Hughes o Lanelli sy'n dewis y cyngherddau cofiadwy yn ein slot 'Fy Newis i', a Ffrind y Rhaglen ydy Carys Glyn o'r Fenni. Music and chat on the late shift 09/04/2020. Categori: Addysg, Celfyddydau, Y Byd ar Bedwar, Y Byd yn ei Le, Ffermio, Heno, Prynhawn Da a Cadwch yn Ddiogel, cyfres o ffilmiau byr yn cynnwys sawl wyneb cyfarwydd, sy'n pwysleisio'r pwysigrwydd o gadw'n ddiogel rhag y feirws ac aros adref. Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth i bortreadu'r cyfnod clo yng. DyfalDonc. August 31, 2020 ·. Hei pawb . Cystadleuaeth olaf DD ar ein stories insta felly ewch i gweld sut fedrwch chi ennill bocs llawn nwyddau DD!! . Siop Etsy @etsyuk yn cau am byth heno am 9pm. ... Lluniau o atgofion eitemau DD dal yn dod ar y grid trwy'r dydd heddiw! Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf) Noson Agored 6ed Dosbarth 21/01/20: 21/01/2020. 5.30—7.30pm. Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf) Gwasanaeth Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy. Bydd gwasanaeth Nadolig yr ysgol yn cael ei gynnal eleni yng Nghapel Seion, Llanrwst ar y 16eg o Ragfyr am 7 o'r gloch yr hwyr

Y gân Bach o Hwne gan Morgan Elwy Williams yw enillydd Cân i Gymru 2021 Maer wefan i uwchlwythor ffotograffau o Gymru ar Comin yma. Ceir teclyn pwrpasol hefyd, gyda map, yma. Cystadleuaeth flynyddol mewn ffotograffiaeth ydy Cystadleuaeth Rijksmonument neu Wici Henebion a gaiff ei gweinyddu bob mis Medi. Trefnir gan gymuned Wicipedia fyd-eang ac yn 2012 roedd 31 ffotograffydd o wahanol wledydd wedi cystadlu. Canolbwyntir ar dynnu lluniau o adeiladau hanesyddol. Canlyniadau Cystadlaethau Sioe Rhithiol Merched y Wawr. Cynhaliwyd 5 cystadleuaeth yn ein Sioe Rithiol eleni. Dyma restr ohonynt: Crefft - Anifail (unrhyw gyfrwng, unrhyw faint) Crefft - Eitem wedi Ailgylchu neu Uwchgylchu. Coginio - Te Prynhawn. Ffotograffiaeth - Natur Diweddariad Cais 2020 Cystadleuaeth Lluniau Hidlo Rhyngwladol Kenko Tokina. Cystadleuaeth Lluniau Hidlo Rhyngwladol Kenko Tokina 2020: Gwahoddir ceisiadau am Gystadleuaeth Lluniau Hidlo Rhyngwladol Kenko Tokina. Noddir yr ornest gan Kenko Tokina Company Limited ac mae'n werth $ 500,000. Nodir dyddiad cau'r cais isod Cafodd cystadleuaeth 2021 ei lansio nôl ym mis Tachwedd 2020 gyda'r dyddiad cau ar 3 Ionawr. Dewisodd panel o bedwar beirniad yr wyth cân a gyrhaeddodd rownd derfynol Cân i Gymru 2021

Byddwn yn wynebu cystadleuaeth gynyddol, felly rhaid i Gymru uno i gynyddu cynhyrchiant drwy arloesi, trwy gyfnewid gwybodaeth, a thrwy greu busnesau newydd. Er gwaethaf y pandemig, crëwyd 19,000 o fusnesau newydd yn 2020. Gallwn feithrin yn ysbryd entrepreneuraidd hwnnw, ond mae angen inni hefyd annog sgiliau menter o fewn ein gweithlu Hydref 24, 2020 by Shoaib Khan. Darllen Pennod 141 - 143 o'r nofel Y Prif Swyddog Gweithredol Pampering am ddim ar-lein. Rhestr Penodau. Tanysgrifiwch am y diweddariadau diweddaraf: e-bost Cyfeiriad . Tanysgrifio. 12.08.20 Job Vacancy: Cylch Meithrin Assistant. Hours: Monday to Friday 1:15pm - 3:45pm (with the possibility of more hours) Closing date: Midday, September 4th, 2020. For further information please contact Julie Davies on 07918 165130 or juliedavies0873@gmail.com. Click here to view the Job Vacancy poster Enillydd Coron yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni yw'r bardd a'r llenor Catrin Dafydd Roedd cam cyntaf yr ymgynghoriad, a lansiwyd yn 2020, yn ymgysylltu'n sylweddol â'r gymuned i nodi llwybrau a chyfleusterau i annog lefelau uwch o Deithio Llesol mewn bywydau bob dydd. Erbyn hyn, mae'r ymgynghoriad wedi llwyddo i gasglu ymatebion gan 2700 o bobl ac mae 370 o lwybrau wedi'u nodi i'w hystyried

Ac odd hi'n 10.30. Mynd i gwrdda nhw am frecwast bore fory ta beth, cyn heado nol am gytre. Wedi bod yn gwarnado ar, ac yn darllen am Gynhadledd Plaid yn Llandudno hefyd heno. Araith Adam yn rhif 1 o'r top 5 read articles ar y BBC ar un pwynt heno. a ma fe'n araith wyth. So allwch chi wrando arno fe via blog ordovicius Mae'r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas yn cynnal Cystadleuaeth Ffotograffiaeth a Barddoniaeth fel rhan o Ŵyl Gwyddorau Cymdeithas yr ESRC. Mae dau gategori, sef 14 i 18 oed ac 18+. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeision yw Dydd Mawrth, 1 Tachwedd 2016 Holl Archif Newyddion A-Y Dwi ddim yn comfortable siarad yn y Gymraeg Bydd dau myfyriwr ymchwil o Ysgol Seicoleg Profysgol Bangor yn cyflwyno'u hymchwil mewn digwyddiad ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod ddydd Llun, Awst 7, 10-11yb Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017. Enillydd category Dan 12: Oliver Teasdale, Ysgol Llanllechid. Yn mis Mai 2017, ymwelodd Ollie ag Ynys Sgogwm, oddi ar Arfordir Sir Benfro, gyda'i Dad am wythnos o wylio adar a ffotograffiaeth a gwelsant bob math o adar gwhanol yn ystod yr wythnos

The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion. Cynnig Gofal Plant yn ailago The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion 15/05/2020 . AMSER CYSTADLEUAETH! 12/05/2020 . Bore da pawb! Eich her ffotograffiaeth wythnos yma yw tynnu llun o rywbeth gyda dannedd! Postiwch eich llun yn y sylwadau isod. Dechrau heno am 6.30pm ar gae Friars dewch yn llu! The circus is here! Starts tonight at 6.30pm on Friars field, Coleg Menai come one, come all!. 12.08.20 - Hysbyseb Swydd: Cymhorthydd Cylch Meithrin. Oriau: Dydd Llun i Dydd Gwener 1:15yp - 3:45yp (gyda'r posibilrwydd o fwy o oriau) Dyddiad Cau: Hanner dydd, Medi 4ydd, 2020. Am fanylion lawn cysylltwch â Julie Davies ar 07918 165130 neu juliedavies0873@gmail.com. Cliciwch yma i weld y poster Hysbyseb Swydd

Gigs a nosweithiau dawns Cymraeg yng Nghlwb Ifor Bach. Mae Twrw yn rhoi gigs a nosweithiau DJ's a dawns ymlaen yng Nghlwb Ifor Bach. Ni'n credu mewn bandiau da, DJ's da ag amser da. - Twrw puts gigs and clubnights on in Clwb Ifor Bach Llais mawrth18 by LlaisArdudwy - issuu. Llais Ardudwy 50c. RHIF 472 - MAWRTH 2018. £2000 gan Gwmni Magnox. CERRIG HARLECH. Dangoswyd cryn ddiddordeb gan blant [ac oedolion] wrth iddyn nhw chwilio.

S4C - Heno, Fri, 02 Oct 202

Cyfrinach Secret Cystadleuaeth Competition Cynllun Plan Pentre genedigol Native village Del Pert Mwy neu lai More or less Namyn With the exception of Ar lwyfan On stage Twyllo To cheat HENO AUR AC ANGHARAD MAIR Mae cyfres newydd yn edrych yn ôl ar raglen Heno yn y 90au wedi dechrau ar S4C - Heno Aur Yr Awen Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Ryng-golegol Caerdydd 2016. Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ryng-golegol Caerdydd 2016 Cadeirydd/Cydlynydd: Steffan Bryn, Swyddog y Gymraeg, UMPC 2014.

Heno S4C - Beirniad Cystadleuaeth Ffotograffiaeth yr Haf

 1. Cyfrif swyddogol Ysgol Gyfun Cwm Rhymni official account. Tua'r Goleun
 2. Yma - S4C Yma - S4
 3. Ers pan oeddwn i'n ferch fach, roeddwn bob amser yn breuddwydio am ymweld ag Awstralia. Wrth imi freuddwydio amdano, ni wnes i ddychmygu ei fod yn dod yn realiti nes fy mod yn hŷn na fy oedran presennol o 40. Wel, mae'n digwydd. Rwy'n mynd i gyrchfan fy mreuddwyd fel gohebydd blogiwr ar gyfer Tourism Queensland. Ac mi wna
 4. Yn galw ar y carwyr criced allan yna! Dydd Llun, ar ddiwrnod Santes Dwynwen, byddwn yn gofyn i chi rannu beth 'dych https://t.co/B9ai5XIiY
 5. Gŵyl Cerdd Dant Bro Nansi 2020 d/o Menter Iaith Maldwyn, Y Groes Stryd Lydan Y Drenewydd,. SY16 2BB Annwyl Ddarllenwyr, Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd yr Ŵyl Cerdd Dant Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Theatr Llwyn, Llanfyllin ar ddydd Sadwrn 14eg o Dachwedd 2020. Dyma'r tro cyntaf i'r Ŵy
 6. Dych chi'n gwrando ar Pigion - podlediad wythnosol Radio Cymru i'r rhai sy'n dysgu ac sydd wedi dysgu Cymraeg. Tomos Morse dw i, ac i ddechrau'r wythnos yma . Beti George Cafodd Beti George y cyfle i sgwrsio gydag Aran Jones o'r cwmni Say Something in Welsh ar ddiwedd wythnos dysgwyr BBC Radio Cymru
 7. 3 Rhestr Testunau Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Abertawe a r Fro 30 Mai 4 Mehefin 2011 Aled Siôn Cyfarwyddwr yr Eisteddfod a r Celfyddydau Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan llyn Llanuwchllyn,Y Bala, Gwynedd LL23 7ST Ffôn: Ffacs: e bost: TREFNYDDION YR EISTEDDFOD Irfon Bennett, Dirprwy Gyfarwyddwr/Trefnydd Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Canolfan Mileniwm Cymru.

S4C - Heno, Wed, 08 Jan 202

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. Heno, byddwn ni'n cwrdd ag enillwyr ein cystadleuaeth ffotograffiaeth ac mi fyddwn ni'n nodi pen-blwydd arbennig Côr Rhuthun. Tonight, we'll meet the winners of our photography. 24 mins. First shown. 7pm 21 Jul 2021. Available for 29 days. Download. Audio Described Sign Language. Programme website

Video: S4C - Heno, Wed, 15 Apr 202

Heno S4C - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth y Gaeaf ️

Yn ystod tymor y gwanwyn eleni, wrth i etholiadau Cynulliad Cymru ddynesu, gall pobl ifanc Cymru gymryd rhan mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd sbon gan elusen Oxfam The Telegraph selects Carers UK for their 2020 Christmas Appeal. 07 November 2020. Carers UK is delighted to announce th. Read more.... Page 1 of 12. Start

Heno S4C - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth: Yr Haf yn fy

The brochure for the 2020 British Academy Cymru Awards, noting nominees, juries, partners, details about our events and more. Llyfryn Gwobrau yr Academi Brydeinig yng Nghymru 2020 gyda manylion. Heno, byddwn ni'n cwrdd ag enillwyr ein cystadleuaeth ffotograffiaeth ac mi fyddwn ni'n nodi pen-blwydd arbennig Côr Rhuthun. Tonight, we'll meet the winners of our photography.

 1. S4C - Heno, Fri, 11 Jan 201
 2. Heno S4C - Enillyd cystadleuaeth ffotograffiaeth yr Hydref
 3. Heno S4C - Dyma'r lluniau wnaeth ennill ein cystadleuaeth
 4. Heno S4C - 'Rydym wedi lansio ein cystadleuaeth Faceboo

Heno S4C - Celt Edwards Faceboo

 1. S4C yn cyhoeddi y bydd newidiadau i Heno - BBC Cymru Fy
 2. Noel Fielding reveals how former Bake Off contestant
 3. Plant 5-11 Oed - Abergavenny Eisteddfod Y Fenni 202
 4. Bake Off: Meet Noel Fielding's partner Lliana Bird here
 5. Lleol.cymru: Swyddi Cymraeg, Cyfeiriadur Cymraeg ..

Newyddion - Cyngor Sir Ceredigio

 1. Clwb Mynydda Cymru, 37 Stryd Margaret, Caernarfon, Gwynedd
 2. DyfalDonc, Bethesda (2021
 3. Search - BBC Programme Inde

Sianel newydd S4C Clic sy'n cynnig cymorth a chysu

 1. DyfalDonc - Posts Faceboo
 2. Ysgol Dyffryn Conwy Archif Newyddion - Y Bont Digido
 3. 'Bach o Hwne' yw enillydd Cân i Gymru 202
 4. Info. About Cystadleuaeth Wici Henebion. What's This